Fakulta umění Ostravské univerzity  dlouhodobě spolupracuje s firmou Visma, která fakultě dodává  hlavně sítotiskové barvy zn. Visprox a některé další technologické prostředky související s tiskem uměleckého sítotisku tedy se  serigrafií. Tato spolupráce se odvíjí již od počátku devadesátých let minulého století na velmi kvalitní a dobré úrovni.. Prostřednictvím firmy  je bezplatně poskytován i odborný technologický servis pracovníky firmy Visma paní ředitelkou Janou Starou a panem Radkem Stemberkem.  Za tato dlouhá léta spolupráce  se vztahy mezi členy  katedry grafiky FU  děkanem doc. Zbyňkem Janáčkem, profesorem Eduardem Ovčáčkem  a proděkanem Markem Sibinským  a představiteli firmy Visma  vyvinuly a dále rozvíjí na velmi přátelské úrovni s nadstandartními přínosnými odbornými aspekty pro obě strany. Výuka serigrafie je jednou z hlavních náplní naší pedagogické činnosti na katedře grafiky. Za laskavé podpory Vismy se uskutečnilo na půdě FU několik mezinárodních workshopů serigrafie, kterých se zúčastnili přední grafici střední Evropy. Vznikla ojedinělá sbírka serigrafií, která je průběžně doplňována novýmí akvizicemi z pokračujících workshopů, z jejichž kvalitních výsledků se  pozoruhodná  sbírka serigrafií neustále doplňuje.   V univerzitní sbírce je zastoupena celá řada předních osobnosti českého, slovenského a polského výtvarného umění. Na těchto aktivitách Fakulty umění se   technologickou i sponzorskou pomocí a podporou podílí  především firma Visma. Je třeba připomenout, že v posledních několika letech se těžiště workshopů serigrafie přesunuje především na studentskou bázi a to zejména  na  splupráci se studenty z Polska a Slovenska.  Zde opět pomoc a pochopení přátel z  Vismy je nenahraditelná.
Chtěl bych touto skromnou formou poděkovat přátelům,  jmenovitě paní ředitelce Janě Staré a panu Radku Stemberkovi, za jejich laskavou podporu našeho serigrafického centra  na Fakultě umění  Ostravské univerzity a věřím, že přátelská a odborná spolupráce s Vismou se bude i nadále aktivně  rozvíjet a pokračovat.

Prof. Eduard Ovčáček, ak mal.

89_41