s┬░to tisk_01
dsc8748-kopie
 
 
Sítotisk jako technologie je technika tisku, kdy se barva protlačuje přes šablonu ( síto ) na potiskovaný podkladový materiál. V polygrafii je tato technika označována jako tisk z plochy. Šablonu neboli síto vytváříme foto cestou. Při průtoku světla přes nanesený materiál ( foto senzitivní emulzi ) dojde k jejímu vytvrzení. Naopak při neprůchodnosti světla přes černý film, dojde následně k vymytí světlocitlivé vrstvy a vytvoření tak daného motivu na šabloně. Přes vytvořenou šablonu je poté plošně protlačována barva, která na podkladu vytváří požadovanou stopu.

 

sito-tisk_03

 

 

 

síto_sušiče,tunely

 

Emulze